Zásady ochrany osobních údajů

 1. Jana Nová, IČO: 190 186 73, U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8, tel.: + 420 602 434 206, email: jservice@jservice.cz jako správce dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“) uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby z oboru překladatelství a tlumočnictví:
 • Jméno, příjmení, firmu;
 • IČ, DIČ, adresu;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb Správci poskytne.
 1. Toto zpracování provádí Správce v souladu s platnými právními předpisy České republiky a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
 1. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i tento zpracovatel:
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.
 1. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.
 1. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
 1. Vezměte prosím na vědomí, že podle výše uvedeného Nařízení máte právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy Správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí; na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování; na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením; podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. V případě potřeby obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, uvádíme kontakt:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné  od 25.5.2018.