Zajišťujeme soudní, odborné i obecné překlady

Proč využít překladatelských služeb u J-SERVICE?

1.

Obecné i odborné překlady provádíme Z a DO VŠECH evropských jazyků.

2. Zajistíme pro Vás  překlady se soudním ověřením , běžné texty, právní dokumenty, návody/manuály, atd. 

3.

Překlad vyhotovíme expresně do 6 hodin, 24 hodin nebo standardně do 3 pracovních dnů.

4.

Kalkulace, překlad i platba mohou proběhnout on-line.  Překlad Vám pošleme na email, poštou, kurýrem. Ušetříte čas cestováním. 

5.

Garantujeme kontrolu a korekturu překladů rodilým mluvčím.

6.

U překladů zachováváme grafickou i stylistickou předlohu.

7.

Překlady uchováváme v našem digitálním archivu, takže si kdykoliv můžete zažádat o novou kopii. 

 

POŠLETE NÁM NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

 

Soudní překlady

 • Soudní překlad nebo také úřední překlad/překlad se soudním ověřením jsou obvykle vyžadovány při komunikaci se státní správou nebo jinými institucemi (úřady, soudy, ambasády, apod.).  

 • Soudní překlad je překlad opatřený doložkou s razítkem a podpisem soudního překladatele-tlumočníka, který se dle platných předpisů svazuje s dodaným originálem (nebo notářskou kopií). Účelem doložky je ověření pravosti překladu, tzn. ověření, že překlad (se soudním ověřením) zcela odpovídá originálu, což překladatel stvrzuje svojí pečetí a podpisem.

 

 

Nejčastější typy soudních překladů: 

 • rodný, oddací a úmrtní list,

 • žádosti o rozvod, závěti,

 • diplomy a vysvědčení, výuční list, potvrzení o studiu,

 • certifikáty,

 • výpisy z obchodního i trestního rejstříku nebo živnostenského registru,

 • smlouvy, plné moci a stanovy,

 • soudní rozhodnutí / rozsudky,

 • notářské zápisy,

 • technické průkazy k vozidlům,

 • lékařské zprávy,

 • znalecké posudky.

Praha

Náměstí Dr. Václava Holého 1330/2,  Praha 8

Ústí nad Labem

Velká hradební 2, Ústí nad Labem

Podpora

Kontakt

Praha I Ústí nad Labem

O nás