KUCHAŘKA ASERTIVITY

Pomáháme Vám porozumět si

Všichni mluvíme jedním jazykem, ale přesto vznikají v naší komunikaci šumy. Myslíme si, že umíme komunikovat, ale s někým nám to jde jako po másle a s někým to drhne. Na pracovišti se spolu ale musíme domluvit, aby tým fungoval jako švýcarské hodinky. Nevědomé chyby v komunikaci děláme všichni a postupně se z nich učíme.

Chci si tento kurz objednat.

PROČ SI TENTO KURZ OBJEDNAT?
 • Uvědomíte si svoje chyby v komunikaci
 • Nacvičíte si reakce v dané situaci
 • Naučíte se komunikovat věcně a konstruktivně
 • Nebudete nevědomky útočit na sebeobraz druhých
 • Předejdete zbytečným konfliktům
 • Budete se k ostatním chovat jako k sobě rovným a oni k Vám
 • Budete pracovat v transparentní, přátelské atmosféře bez potlačovaných emocí
 • Budete se moci lépe soustředit na svou práci a  mnohem lépe využijete svůj pracovní čas
 • Posílíte svou autoritu
JAK JE KURZ KONCIPOVÁN?
 • Malé skupinky  (2 - 4 účastníci), lze uspořádat i pro jednotlivce
 • Jednotlivá sezení 2 x 45 minut, nebo 2 x 60 minut
 • Teoretický úvod k dané problematice
 • Příklady z praxe
 • Praktické procvičování situací
 • Zadání domácího úkolu
 • Aktivní naslouchání
JAKÁ TÉMATA PROBEREME?
 • Asertivně nebo agresivně
 • Asertivní práva a techniky
 • Jak na manipulanty
 • Rodič- dítě - dospělý
 • Jak říkat NE (odmítnutí)
 • Pochvala, kompliment
 • Zpětná vazba
 • Jak požádat a nepochlebovat
 • Jak na kritiky a jak kritiku přijímat
 • Jak na problémy a překážky v komunikaci

Praha

Náměstí Dr. Václava Holého 1330/2,  Praha 8

Ústí nad Labem

Velká hradební 2, Ústí nad Labem

Podpora

Kontakt

Praha I Ústí nad Labem

O nás