Zajišťujeme firemní výuku v Praze a Ústí nad Labem

Potřebujete

 • plynule komunikovat v cizím jazyce?
 • vést jednání a prezentace?
 • psát emaily a telefonovat?
 • připravovat reporting?
 • prohloubit nebo osvěžit svoje dosavadní znalosti?
 • zaměřit se pouze na určitou specifickou oblast v cizím jazyce?

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Studujte s námi! Vyberte si z následující nabídky:

 • obecná angličtina, němčina, popř. další jazyky
 • obchodní angličtina, němčina, popř. další jazyky
 • odborná angličtina, němčina, popř. další jazyky podle Vašich potřeb
 • příprava k mezinárodním zkouškám KET, PET, FCE, ACE - angličtina
 • specializovaná angličtina, němčina, ruština podle Vašeho profesního zaměření šitá na míru

Jak to probíhá?

 • Nejprve provedeme jazykový audit, který zjistí vstupní úroveň Vašich znalostí. Testováním sledujete svůj pokrok, získáte zpětnou vazbu a motivaci k dalšímu posunu.  Vaše vstupní znalosti určíme podle jednotného evropského referenčního rámce.
 • Stanovíme cíl a plán rozvoje řečových dovedností podle Vašich potřeb
 • Vybereme učební materiály
 • Provedeme průběžné testování v dohodnutých intervalech
 • Docházku a obsah probíraného učiva můžete sledovat online
ANGLICKÝ KURZ: šitý na míru

Kurz na míru šitý podle Vašich potřeb, vhodný pro individuální výuku nebo v malých skupinkách.

Chcete-li nabýt jistoty ve Vámi vybraném oboru. 

Pro koho je kurz určen?

 • Pro ty, kteří se potřebují zdokonalit v terminologii určitého oboru
 • Pro ty, kteří potřebují úzké specializované zaměření
 • Pro ty, kterým nevyhovují učebnice obecné angličtiny
 • Pro ty, kteří mají minimálně zvládnutou úroveň A1

Co se v kurzu naučím?

 • Komunikovat ve svém oboru s větší jistotou
 • Rozšíříte si svou aktivní i pasivní slovní zásobu
 • Plynule hovořit na dané téma

Témata

 • Zavolejte nám jaké téma potřebujete, rádi pro Vás kurz na míru připravíme.  

Obsah kurzu

 • Vybrané autentické materiály podle Vašeho zadání jako zdroj pro rozvoj všech 4 komunikativních dovedností (mluvení čtení, poslech, psaní). Testování pokroku v domluvených stanovených intervalech.
ANGLICKÝ KURZ : Telefonování a emailová komunikace

Pro koho je kurz určen?

 • Pro ty, kteří se potřebují domluvit po telefonu
 • Pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v telefonování a psaní emailů
 • Pro ty, kteří se chtějí naučit fráze používané v těchto situacích

Co se v kurzu naučím?

 • Základní fráze a obraty používané v telefonování a psaní emailů.
 • Používat tyto fráze ve svém mluveném projevu.
 • Hovořit plynule po telefonu.
 • Komunikovat s jistotou.

Jak probíhá výuka?

 • Výuku vede český lektor. Pokyny k činnostem jsou v anglickém jazyce, lektor je v případě nutnosti řekne i v českém jazyce.

 • Výklad gramatiky nebo nových jevů je v českém jazyce, lektor ale podněcuje studenty, aby si z textu sami zkusili odvodit gramatické pravidlo.

 • Lektor vede hodinu tak, aby studenti mluvili buď sami (monolog), nebo ve dvojici se svým kolegou, nebo v menších skupinkách, a aby si zkoušeli hrát role v imitacích každodenních situací.

 • Důraz je kladen především na procvičování obratů v konkrétních situacích a komunikativní metody rozvíjející Vaše řečové dovednosti. Součástí výuky jsou i drily a cvičení pro zapamatování frází a obratů, průběžné testy připravené podle probíraného učiva.

 • Kurz je možné studovat v různých jazykových úrovních, kterým přizpůsobíme probírané učivo. Doporučujeme jednosemestrální výuku v režimu 1,5 hodiny týdně.

 • Závěrečný test dosažených znalostí

Praha

Náměstí Dr. Václava Holého 1330/2,  Praha 8

Ústí nad Labem

Velká hradební 2, Ústí nad Labem

Podpora

Kontakt

Praha I Ústí nad Labem

O nás